четвртак, 29. август 2019.

Dubrovčani su Srbi - Stranica 29

  Luko Zore - "Dubrovčani su Srbi"Istina, može nam pisac na sve ovo reći: Ali ja ne poričem da su Zahulmija, Travunija, Dalmacija i Dioklija bile česti srpske države, ali poričem plemensko srpstvo tijeh zemalja. A mi mu odvraćamo, da o srpstvu rečenijeh zemalja u staro vrijeme, dok su nepobitni historijski dokazi Miklošića, Pucića, Jirečka, Račkoga, Majkova, Kalaja, Novakovića i drugijeh, nema sumnje; a za sadašnjost najbolji je dokaz srpstvu rečenijeh zemalja svojatanje hrvatsko i srpska svijest u onijem zemljama.

                                                    *

Nije dosta piscu anonimne knižice protezati plemensko hrvatstvo na Dubrovnik, Boku Kotorsku i još dalje, no rekao bi, da on osniva na te krajeve i politično hrvatstvo na temelju čuvenijeh „pactiones“ s Ugarskom. O ugovoru i uvjetima izmegju dubrovačke republike i ugarske krune na dugo je raspravljao hrvatski akademik Matković,¹) i on izrijekom kaže: ,,Republika Dubrovačka stupa pod zaštitu kralja Ljudevita i ost.²) Tako misle svi razboriti učenjaci, koji u toj ugodbi po historijskijem podacima ne vide ino nego prostu zaštitu ugarsku nad Dubrovnikom, bez uticaja Hrvatske.³) Dubrovnik nigda nije bio čest kakve tugje države, nego svegj neovisan i onda, kad je za dugi niz decenija po sili onadašnjih prilika iz Mletaka primao svoje knezove. I tad dakle bio je autonoman i neodvisan, jer sva mu je vlast bila u vijeću, kojemu mletački knez nije bio nego glava bez ikakve moći.⁴)
No hrvatski zanesenjaci vazda se povraćaju na ovu istu stvar, pa i u potonje vrijeme pozivlju se na historijske dokumente skoro otkrivene.
Da ima historijskijeh spomenika, koji Dubrovnik nazivlju hrvatskijem gradom, bilo bi ludo poreći. Ali svak piše kako mu se svigja i kako umije, pak istom kasnije nastupi neumolna

¹) V. Matković, Trg, politička historija.

²) V. Rad Jugosl. Akad, VII obr. 191.

³) V. Diplomatarium etc. Geleich-Thalloczy, gdje ima o tomu govoru na dugo.

⁴) Vijeće je i mimo kneza radilo i opravljalo zlamenite stvari. Tako n. p. tečevina Pelješca vodila se preko kneževe glave. U „Chronica Ragusina Junii Resti" (Zagrabiae 1893, obr. 124-125, izdanje Jugosl. Akad.) kaže se, da je Vijeće krijući od kneza i bez njegove privole odabralo 10 vijećnika da pregovaraju za Pelješac s Bosnom i Srbijom.
Нема коментара:

Постави коментар