субота, 30. јул 2022.

Бајичке и бѣлошке и поборске границе

 

Бајичке и бѣлошке и поборске границе *

(1490—1499) 


Границе баичке и бѣлошке и поборске: Оть границе иза Райкове iаме сказа, кои меће Лубенице и Майстору дио Белош; оть границе иза Райкове iаме управь у граніцу на чело лаза у плочу кодь Мокинь и отле управь у Лит више іаме двоєгрьле и ту є граница. И отле управь на путь у Биели пиесакь и отле управь у врьхь Пожиока виш ждріела тиеснога у плочу подь буквомь окащреномь - ту се састав мећа Белошь и Баиць и Поборь и Ирвалаш. А овамо доле подь село Белоше наћосмо међу Белошемь и гропи ди є Лукшића, що дрьжи Никола Петковь; найпрьво ками лишаеви и одь нега управь у дно Ластавь у ждриело и отле право у Тиесно ждриело на путь више винограда; тудие се пострьмише Белоши и Никола Петков са Очинићи врѣ в тудие стара мега тоі бащини. И объв стране међу собомь посведочише и заклеше и ми границе укопасмо господинь Леш и Ћураћь Белошемь оть Тиеснога ждриела виш’ винограда у дно води и отле у скалу проциепьску, ту се с ним састає мећа Раосалик и Милотићь бриегь, отле у голи бриегь, ту се састав с Белош мећа црьковна и отоле на връхь Шеврьле на зборище и отле у врьхь Ханьдрана.

 

* У записима стоји “Бајичке, бјеличке и поборске међе” мада је веома јасно да се ради о бјелошким а не бјеличким међама. Прим. pobori.com1939.

 

istorijski zapisi cg 1939

четвртак, 14. јул 2022.

Имовина Шћепана Малога

 

 С каквом је имовином располагао Шћепан Мали године 1770

 

24 августа 1770.

 

Нота што прими Стефан Мали Стањевићах

1770, августа 23, од робе принципа Долгорука.

 

На 24 агуста 1770 у Брчелих.

 

Прво у чободан: капице 4 фине; фацулетех 10; тавајула 2; калцетах од свиле парих седам; ботунах карте 2; кошуље с манигетама фине десет; конца и корделах карта једна, штанад(!) троје; корета фине 2; корет од памука 1; веште 3; табар од камбелота један; култра једна; врећа једна; у један тавајул калцетах од свиле пара 2; гвохђе од косе једно; ремик од шпаде један; тавајуо један; индијане печа једна; калцете од памука једне; маничете једне; калцете од памука једне; колара 2; капица вехта једна; коларах од кошуље 19; Постава инкoлaнoгa пeча једна начета; поднос од мједи један; врећа једна.

 

У чободан други: култре 4, сувише печа култра од свиле; оћалина 2, лумбрела од свиле једна; тунице дебеле мац 1.

 

У врећу једну: клобук један; чуктар један; чизме једне; карте од свијета 3; cмoлe пeчa jeдна, шпага клупка 42; либро једно, коле каравеле, на дно врећице: смоле печа, тенђера једна, просуља једна, ожица шупља једна.

 

У врећу другу: корет катански један; веште од камаре 3; ленцула 2; Постава инколанога печица једна; каратах мац један; карте 2 од свијета, фудра од узглавнице једна; подушка једна; од свиле кошуља вехта једна, ленцуо вехти један, млин од кафе један од мједи; капице 2; један ремик од сабље, клобук један; књижице 2; фудра од огледала једна; метлица једна; шило једно; кошуља једна вехта; тавајула 4; корет солдацки један; шпага гужба једна; колијера од кошуље три; фацулет један пун књигах; рукавице једне од коже; канаваца једна; ципела једна.

 

У врећу трећу: тавајула мале 14; таваје веље 5; кошуља вехта једна; клобук један; полвера де Ципра сакет 1.

 

У врећу четврту: књигах печах 29; мантеке печа једна; кине шкатула једна; шервицијал један, копијача једна; фацулет бијели 1; махмуза 7; лиме 2.

 

Прво робе што се донесе са Стањевићах: камбанице 2,  чизамах двоје; гаће од велуда једне; гаће од свите црвене једне; ћурак један; камижола плаветна једна од велуда; чакшире црвене једне; камижола зелена од свите једна; од камбелота црвена камижола једна; цреваљах парих 3.


Вид Вулетић — Вукасовић - Честитка књазу Николи

 


Књазу Николи

25/12 августа 1900.

 

Ваше Књ. Височанство!

 

Сви прави Словени, а особито ми Срби, по свуда, гдје смо и како смо, веселимо се свакој доброj срећи, што сусрета Ваше Височанство; па ето моли умиљати писац, а да се Ваше Књ. Височанство достоји примити најскромнија, ал’ срдачна честитања с његове стране срећном згодом XL године јуначкога и мудрога владања Вашега Височанства; а у овај сретни час усуђује се најумињатије поклонити Вашему Књ. Височанству „Bilješke o kulturi južnijeh Slovena, osobito Srbalja“.

 

Бог поживио Ваше Књ. Височанство те славило још премчеститијех и дичнијех згода за свога славнога и вазда благословљенога живота!

 

У Дубровнику, на 25/12 августа 1900.

 

Вид Вулетић — Вукасовић

 

На полеђини: Његову Књаж. Височанству Николи І. Књазу Црне Горе и т. д. и т. д. и т. д.

на Цетињу

 

Умињата молбеница Вида Вулетића - Вукасовића, официра Књ. Црногорског Ордена Данила I, ћ, к. проф. и т. д. у Дубровнику

Далмација којом проси, а да би се Њ. Књ. Височанство достојило примити најумиљатија честитања згодом XL г. Владања, уз поклон књижице: Bilješke o kulturi i t. d. уз 2 прилога А – В.

 

 

четвртак, 7. јул 2022.

Статистика нахија око Скадра 1897. година

Статистика нахија око Скадра 1897. година

 

Књажевина Црна Гора 

(М. Г.) 

Управа Шеријата Број ..... 

Бар 10 дек. 1912. 

Извод из Календара Скадарског Вилајета за 1897 год.

 

Нахије око Скадра

 

І. Крај Бојане.

У овој нахији има 21 село, 425 кућа са 2975 становника, од којих 644 су Муслимани, а остали Христијани. У овој нахији има 6 џамија, 2. мејтепа и 7 цркава.

 

ІІ.

Крај горе (Анамали).

У овој нахији има 26 села од 705 кућа, а са 4950 становника, од којих 476 су Христијани, а остали Муслимани. Има 18 џамија, 4 мејтепа и 2 цркве.

 

ІІІ.

Крај Дрине.

У овој нахији има 15 села од 735 кућа и са 6215 станов. од којих 2800 су муслимани, а остали Христијани. Има 7 џамија, 2 мејтепа и 6 цркава.

 

IV.

Крајина.

У овој нахији има 5 села од 367 кућа су 7579 станов, и сви су Муслимани. Има 5 џамија и 4 мејтепа.

 

Муфтија Карађузовић