недеља, 26. јануар 2020.

Tužbalica nad haljinama i knjigom


Tužbalica

Nad haljinama i knjigom, kad dogje sa strane, da je neko umaro**.

„Vran doleće, glas donese,
zli mi glasi!
„Od svijeta dalekoga,
moj svijete,
„Da si glavu izgubio,
moj delijo,
,,U Stambolu turačkome,
Stambuldžijo,
„Svoju kuću zatvorio,
žali bože!
„Kom’ ostavi dom i kuću?
kući tužnoj!
„Te si bio na tečenje
stečeniče.
„Prevari te carsko blago,
carev grade.
„Ruke savi, oči sklopi
ti za vazda.
„Kape jevo,¹ glave nije,
ne bilo me!
„No si posla' crnu knjigu
mjesto sebe.
„Nego knjiga ne govori,
zli mi govor!
„Knjiga kaže bole tvoje,
muke moje.

¹ jevo mj. evo.

Luka JovovićCrnogorski prilozi¹ 


Iz Gluhog Dola u crmničkoj nahiji


¹ Jezik se u ovim prilozima ponješto kosi s gramatikom našega književnog jezika; no ja hotimice nijesam dirao u osobine crnogorskoga govora. Ovako će ovi prinosi biti zanimljivi i sa dialektologijskoga gledišta. To vrijedi osobito za crticu: „Preudala se", koju je g. L. Jovović napisao prema mojoj želji ćirilicom, od prilike onako, kako se priča i govori u Crmničkoj nahiji.*

I. M.*Na dostupnum primjerku “Crnogorskih priloga” nije moguće utvrditi izdavača i godinu ali je utisnut vodeni žig Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (primjedba pobori.com)** Odnosi se na smrtni slučaj kad je pokojnik umro i sahranjen van svoje zemlje i kad se na odar samo postavi njegovo odijelo i sve se ispoštuje kao da je mrtvac na odru. Plače se i nariče nad njegovom odjećom.  (primjedba pobori.com)Tužbalica nad Stijepom Markovijem Gregovićem


Tužbalica

Nad Stijepom Markovijem Gregovićem, kad se je samočetvrti utopio, goneći u barku noću tain pod Bar 1877. u vrijeme opsade Bara, pa su prijatelji iz Crne gore išli na ožalovanje.

„Što sam mukom zamuknula?
ja zamukla!
„Što za žalost ne zadijem
preveliku,
„Ti koju si učinio
o moj kume!
„Kad raširi momče krila,
krilat' bane,
„A pohita kao soko,
soko kume,
„Na posluzi knjaževozi,
uzdanice.
„Uveze se slano more,
o moj bore!
„Punu vjetar od planine,
sam planino,
„Prevrnu se crna barka,
kuka majka,
„Te haždaja, slano more,
proždrije te,
„Proždrije te sa družinom,
majka tužna,
„Ne dade ti isplivati,
zlo mi u dom!
„Glave ne bi, glasa ne bi,
ne bilo me!
„To je knjazu žao bilo,
žali bože.
„Jere si ga poslušao,
kao vazda
„Na posluzi njegovozi,
vjerna slugo,
„Te s' odvoji od svijeta
bijeloga,
„Od svijeta i cvijeta,
cvijet kume,
„Od plemena i komune,
drug dobrome,
„Od oružja i ogjela junačkoga;
„Od jedina brata tvoga,
pravo nije,
„I žalosne majke tvoje,
što će sada?
„Ciči jutrom i večerom,
ima koga,
„Kad pogleda slano more
sa prozora!Luka JovovićCrnogorski prilozi¹ 


Iz Gluhog Dola u crmničkoj nahiji


¹ Jezik se u ovim prilozima ponješto kosi s gramatikom našega književnog jezika; no ja hotimice nijesam dirao u osobine crnogorskoga govora. Ovako će ovi prinosi biti zanimljivi i sa dialektologijskoga gledišta. To vrijedi osobito za crticu: „Preudala se", koju je g. L. Jovović napisao prema mojoj želji ćirilicom, od prilike onako, kako se priča i govori u Crmničkoj nahiji.*

I. M.*Na dostupnum primjerku “Crnogorskih priloga” nije moguće utvrditi izdavača i godinu ali je utisnut vodeni žig Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (primjedba pobori.com)субота, 25. јануар 2020.

Tužbalica za odaljim bratom


Tužbalica

Posle nastupa naricanje, koje se kod nas zove „gjekanje". Odiva, takogjer na skupu za odaljim bratom, i to odiva, koja je udata u drugo pleme:


„Što sam stala pa prestala?
stala s jadom!
„Što za tebe ne govorim,
ja kukala!
„I za tvoje odvajanje?
brate rode!  
„Ti od braće i družine,
drug dobrome.
„Kome gjecu ti ostavi?
siročadi!
„Ko će njima vode dati?
ponese me!
„Ko li ognjem ogrejati?
izgore me!
„Što si braću pokupio?
bratska falo!
„Slava nije, svadba nije,
kuku mi je,
„A nije ti krsno ime,
kršni bane!
„Ema ću te stidom pitat,
sestra stidna,
„Kugje si se opremio
oštra ćordo,
„Ho li hodit’ put Cetinja,
glasit’ bane!  
„Na sakupu s glavarima
prvi bješe:
„U ogjelo pod ordene,
moj delijo,
„Ti da primiš dar od knjaza,
za njem bješe,
„Ka si megdan dijelio,
megdandžijo,
„Naokolo Gore Crne,
sestri crnoj,
 „Od Bileće do Rumije,
kuku mi je!
„Da pogibe u boj ljuti,
brate rode,
„Ti na bitki knjaževojzi,
knjaz ni zdravo,
„Hćah te nekad zaboravit,
ne ću nigda!
„Ti ćeš tamo braću naći
na okupu,
,,S medaljama i sabljama,
sabljo brate,
,,I knjaževa kapetana,
striko Savo
,,I popove pod odežde,
pope Pero!
,,Pope Pero, pope Marko,
o moj tajko!
„Nego popa poznat ne ćeš,
poznat bješe.
„Jer na rame glave nema,
zorna glavo,
„A bez glave zbora nije,
zborandžijo!
„Nego pogji ti kod strika
glasitoga;
„On će tebe prihvatiti,
ima koga,
„Pitaće te za ovamo,
kaži pravo!


Luka JovovićCrnogorski prilozi¹ 


Iz Gluhog Dola u crmničkoj nahiji


¹ Jezik se u ovim prilozima ponješto kosi s gramatikom našega književnog jezika; no ja hotimice nijesam dirao u osobine crnogorskoga govora. Ovako će ovi prinosi biti zanimljivi i sa dialektologijskoga gledišta. To vrijedi osobito za crticu: „Preudala se", koju je g. L. Jovović napisao prema mojoj želji ćirilicom, od prilike onako, kako se priča i govori u Crmničkoj nahiji.*

I. M.*Na dostupnum primjerku “Crnogorskih priloga” nije moguće utvrditi izdavača i godinu ali je utisnut vodeni žig Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (primjedba pobori.com)
Tužbalica nad odrom gluhodoljskog kapetana Marka M. Kneževića
Tužbarica

Izgovorena za vrijeme pogreba pok. kapetana Gluhodolskog Marka Matova Knježevića, koji je od domaće ruke 1890. godine poginuo. Tuži jedna od odiva Knježevića, koja zamjenjuje njegovu kćer:

„Sjeknu munja od istoka,
zagjede me,
„Sjeknu munja, š njom strijela,
pogodi me.
„Pa što stojim da ne zborim,
imam za čem,
„Baš za tvoju dobru glavu,
dobri bane,
„Te si svugje glas poslao
po plemena,
„Po glavnijeh prijatelja,
imaše ih,
„Jer ti, tajko, glasit bješe
na daleko, —
„Da ti dogju u pohode,
kuku rode,
„Sve za hajtar glave tvoje,
oči moje!
„Te si junak poginuo iznenada!
„Odvoji te od svijeta, moj svijete,
„Od svijeta i cvijeta, moj cvijete,
„I od knjaza svijetloga,
zdravo da je,
,,I pazara i gradova,
o moj grade!
,,I vladike i gospode,
gospodine,
„Od glavara i boljara,
sam glavare;
„I od, dara knjaževoga,
za njem bješe,
„Od ordena i medalja,
lozo ljudska,
„I od sêla i plêmena,
što će sada!
„Od straguše i levora,
led mi u dom!
,,I od braće i družine,
dobri druže;
„ Od, tvojijeh gragjevina
pohrgjali',
,,I dobara prostranijeh,
dobro moje,
,,I vjernoga druga tvoga,
što će jadna!
„I jedine kćerce tvoje,
ona kuka,
„Ona kuka bez prestanka,
kukavica!
„Tajka nije, brata nije,
suze lije.
„Sto ti, zmaju, manjkavaše?
glava manjka!
„Na čemu te um ponese,
rane moje!
„Na senate i vojvode
serdar Gjuro,
„Komandire i glavare
Rado Pero,
„Na popove pod odežde
pope Mićo,
„I knjaževe perjanike
Risto Gjuro.
„Da l' na dvore nove tvoje;
o moj grade!
„No su dvori neobični,
ne pušti se,  
„Gje su zmije i gušteri,
Bog ih kleo!
„Rane će ti vrijegjati,
rane moje!
„Lice će ti nagrditi,
nagrgjenoj.
„Tu melema tebe nema
nikakvoga;
„Jela nije, pića nije,
zasjelo mi!
„No te hoću, srbe, molit',
sestra jadna,
„Da poslušaš kćercu
tvoju bezrodnicu,
„Da rastresneš jakom snagom,
snažni tajko,
„Da razmakneš leden kamen,
kami mene,
„I studenu crnu zemlju,
kćerca crna,
„Da raširiš bane krila,
krilat orle,
„Pa se digni u visine,
srb i sabljo,
„A na granu od oblaka,
granat junak.
„Tu se vije vita jelo,
ćerca vije,
„A na granu pera venu,
vazda venem!
„Pod njome je dobra voda,
dobri bane.
„Na kraj vode vila sjedi,
gorska vilo!
,,U njoj ima svaki lijek,
zli mi vijek,
„I od rana i od bola,
zabolje me!
„Ranjenici rane miju ranjeniče!
„A bolnici lice miju, ja ga nemam!
„Ma te ćerca hoću pitat'
dobri tajko
„Da te pitam, kad ćeš doći?
ne ćeš nigda!
„Ma me ne moj prevariti, — prevari me!


Luka Jovović


Crnogorski prilozi¹ 


Iz Gluhog Dola u crmničkoj nahiji


¹ Jezik se u ovim prilozima ponješto kosi s gramatikom našega književnog jezika; no ja hotimice nijesam dirao u osobine crnogorskoga govora. Ovako će ovi prinosi biti zanimljivi i sa dialektologijskoga gledišta. To vrijedi osobito za crticu: „Preudala se", koju je g. L. Jovović napisao prema mojoj želji ćirilicom, od prilike onako, kako se priča i govori u Crmničkoj nahiji.*

I. M.*Na dostupnum primjerku “Crnogorskih priloga” nije moguće utvrditi izdavača i godinu ali je utisnut vodeni žig Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (primjedba pobori.com)