четвртак, 29. август 2019.

Dubrovčani su Srbi - Stranica 17


  Luko Zore - "Dubrovčani su Srbi"


A da sve ove ne hramlje, eto je poduprto od zapisa g: 1638. iz našega arhiva, koji glasi:

A di p.mo Nbre 1638.
De cnto de Sig-n Offli si grida e proclama l' infrsto tenore in lingua Serviana p. maggior intelligenza d'ogniuno alla Loggia del Col. p. Ivan Kiviero plagente me Florio Stay quanto segue:
Po zapovijedi gospode Offla od pramatike dava se na znanje svakomu od kojemugodi drago jes vrste, da su dosle bile zabranjene i unaprijeda se zabranjuju haljine vezene iliti malo iliti vele, izvan čeljadin zdvora za deset godišta samo, i drugijem u gradu po kući i po džardinu i na dvoru izvan kuće, ma pod haljinam skrovito za pet godišta samo. - Takogjer zabranjuju se libe i izbrizi od kojemugodi drago vrste i rasplijet izvan mjere i njegova kosta, kakono u Pramatici, i to zabranjuje se iliti po kući iliti na dvoru iliti u gradu u svako vrijeme. – Za to svak u tri dni od danas bit će pokušat rečeno odzgara, inako će bit kastigan i stavjen u pienu bez nijedne skuše.¹)

Hoće li na ovo kazat pisac anonimne knjižice, da su ličili i razglasili ove naredbe ćirilovicom!?
A ne dokazuju li ovo isto i spomenici izvan arhiva?!
U jednom rukopisu u biblioteci Male Braće u nas u Dubrovniku br. 312 obr. 185-6 ima ovo²): „In un libro Serviano dove vi sono l' Epistole e li Vangeli che si leggono per tutto l'anno in serviano, dopo poi pur in serviano si legge così: “Neka se zna kada se počeo graditi Dubrovnik od Zaptata na 626 godišta Isukrsta na XKS”.
Za okolicu pak dubrovačku imamo nebrojenijeh dokaza Srpstva, za koje treba poredit osobito knjižicu “О српском

¹) V. О српском имену и ост. В. Ђ. обр.19. - Dobavili smo potpuni tekst naredbe, koja je pisana latinicom, a jezik je nazvan srpski; samo smo promijenili ortografiju.


²) V. Makušev: Насладованиа од исторических памјатниках и цитописатела Дубровникa (?) (1867) обр. 1-2. – I danas imamo još tijeh knjiga, gdje su Epistole i Vangjelja za katolike. A da su te knjige baš bile za katoličke srpske župe, dokazuje riječ Isukrst, koja je forma isključivo katolička. - Ovo isto potvrgjuje i Mattei (Zibaldone N. 267).

Нема коментара:

Постави коментар