понедељак, 17. август 2020.

С. Богдановић - Српска омладина из Црне Горе на делу


С. Богдановић

“Како је Црна Гора заведена за Голеш планину”

У низу информативних чланака, публикованих у америчким српским и хрватским листовима.

ЊУ-ЈОРК

Српска штампарија Душана Поповића,
384 Second Avenue, New York, N. Y.

1917.
Српска омладина из Црне Горе на делу

Организација “Јединство”, организација избегле српске омладине из Црне Горе, којој је сада главно седиште у Паризу, упутила ми је, да публикујем у америчкој српскохрватској и словеначкој штампи, овај њен програм:

Програм
организације црногорске омладине ”Јединство”.

Омладина из Црне Горе, која се налази у савезничким и неутралним земљама, образује организацију “Јединство”, са овим програмом:

I. Да ради на извођењу потпуног уједињења Црне Горе и Србије у једну, једину државу — демократски уређену
- у духу нашег троименог народа, око које ће се извести јединство свих Југословена, на чему су и наши претци вјековима сарађивали.

II. Да ради на одбрану части свога народа у Црној Гори, разјашњењем капитулације Црне Горе, која је изведена на веома тајанствен начин. Ово је разјашњење нарочито потребно, да би се упознала јавност са издајом, коју је извршила династија и њени интимни сарадници, те да би се показало, колико је наш народ у Црној Гори невин у махинацијама својих бивших управлача.

За извођење и првог и другог дијела овога програма организација ће се служити свим допуштеним средствима, а првјенствено ће га пропагирати путем јавности: преко листова, брошура и живом ријечју. Сем тога организација ставља себи у задатак одржавање тијесне везе са Црногорским Одбором за Народно Уједињење (у који су данас окупљени сви избегли народни прваци из Црне Горе!) и свима Удружењима која раде у истом правцу.

Потписи:
Богдан Ивановић, Милован Вукчевић, Данило Тунгуз-Перовић, Гојко Грбовић, Божидар Грујичић, Нико Зец,
Милован Базовић, Марко Поповић, Михаило Лисичић, Ристо Поповић, Мирослав Стојановић, Глигорије Вукчевић, Радован Пулевић, Јован Мартиновић, Милован Мијушковић, Радосав Шурбатовић, Новак Поповић, Велимир Гоjнић, Богдан Вујошевић, Ђуро Вукмировић, Митар Лазовић, Илија Браковић, Никола Савовић, Радомир Лалевић, Ђорђе Радуловић и Стеван Гилић.

Париз, 9 — IV. — 1917.

Привремени одбор:
Нико И. Зец
Глигорије Вукчевић
Новак 3. Поповић
Јов. Д. Мартиновић
Марко Поповић.

Спремање за заједничку скупштину у Паризу.

Треба навести да су потписници наведеног програма само црногорски омладинци који се налазе у Паризу. Избегле омладине из Црне Горе има још велики број у унутрашњости Француске, у другим савезничким земљама, у IIIвајцарској, на Крфу и на солунском фронту. Да се изведе чврста организација целокупне црногорске омладине, која се данас налази у разним савезничким и неутралним земљама у Европи, привремени одбор организације „Јединство” упутио је свим црногорским омладинцима овај писмени позив:

Драги другови,
Увиђајући важност дана, у којима се одигравају тако судбоносни догађаји по цио културни свијет, а нарочито по наше племе, нијесмо могли остати и даље раздвојени. Стога смо приступили организовању у једну омладинску заједницу, налазећи да је то најбољи пут, да и ми колико највише могнемо узмемо учешћа у рјешавању нашег народног питања.

Сматрамо, да је наш задатак: рад на коначно уједињење цјелокупног нашег троименог народа. Да би се могли сакупити на исти посао сви омладинци, и са крајње супротним политичким начелима, а којима је идеал уједињење нашег племена, дали смо овом програму општи облик.

Да би на покрет постигао жељене резултате неопходно је потребно, да се сва избегла црногорска напредна омладина нађе сакупљена у једну чврсто организовану заједницу.

Овај програм сматрамо као основицу за наш заједнички рад, те је потребно да га потпишу сви омладинци, без разлике занимања, који се слажу са идејом, јер он треба да нам послужи као идејна веза.

Када се будемо тако идејно везали, онда ће се приступити коначном организовању за даљи рад.
Ова ће се шира организација најлакше извести шиљањем делегата из свих мјеста (Европе) у Париз, гдје ће се одржати заједничка скупштина, на којој ће се изабрати сталан одбор потврдити начин извођења нашег програма.
Оваквом начину организовања морало се приступити због многих тешкоћа, које су свима познате.

Потписивање овога програма мислимо да је најзгодније извести на овај начин: овај примјерак, који вам шаљемо, Ви ћете задржати, а један препис програма са вашим оригиналним потписима имали бисте упутити привременом одбору. Сви ће се примјерци програма са оригиналним потписима чувати у архиви организације.

Знајући да и вама лежи на срцу добро нашега народа, које је једино могуће постићи у националној, демократски уређеној држави, у којој ће бити сам народ ковач своје среће, — надамо се да ћете прихватити овај наш предлог о заједничком раду.

Париз, 9. априла 1917.

За привремени одбор:

Глигорије Вукчевић
Новак З. Поповић

Адреса:
Jovan Martinovitch, 20 rue Cujas, Paris.

Друга тачка наведеног програма, наше избегле омладине из Црне Горе, која се данас налази у Француској и у другим савезничким и неутралним земљама у Европи, већ је, благодарећи родољубивој предусретљивости наше овамошње српско-хрватске штампе, добрим делом изведена међу америчким нашим исељеништвом из Црне Горе.

Остаје извођење прве и главне тачке програма наше омладине. И за њено ће извођење, које је колико значајно и велико толико и просто, неминовно, амерички Срби из Црне Горе, у вези са својом омладином, у вези са својим првацима у Црногорском Одбору за Народно Уједињење, учинити своје.

Њујорк, маја 1917.     С. БогдановићНема коментара:

Постави коментар