недеља, 27. октобар 2019.

Страница 8
КРАТКА ПОВѣСТ ПРАВОСЛ. СРБСКОГ ОБШТЕСТВА  БУДВАНСКОГА 
НАПИСАО
ГЕРАСИМ ПЕТРАНОВИЋ


Страница 8


каноник Koiовић у єдном своме рукопису као очевидац описує срчаност, којом се од правосл. обштинара обавляла ова радня. Сви православни, вели он, без разлике, стари и млади, мужки и женске, младићи и дѣвойке прискочише по снази у помоћ, и то уз пѣванѣ, игранѣ и обште веселѣ.  Ради велике ревности којом се радило, преносећи грађу и камен, многи главом платише, као неки младић Васо Цуца; а гдѣкои саломише руке, ноге и т. д. На управи стаяше Алекса Гога невѣшт неимар, коме се приписати имаю многе неправилности, што се на грађевини и данас опажаю. Осим аргaтoвaня притекоше добровольним прилозима сви обштинари у помоћ, а на позив ньов одазваше се у томе и са стране многи христяни и обштества, коих имена побилѣжена су у книзи прилога г. 1798. коя се у обштеству храни.
Са овако жарким у свакоме погледу заузиманѣм била би црква за оне двѣ године и споля и изнутра у подпуни ред доведена, и потребнима стварма снабдѣвена, да се многи новац ниє узалудно трошио у пуцанѣ и веселѣ, чим би се довршио главни кои дѣо трађевине, и у понавлянѣ невѣшто учинѣне раднѣ; єрбо два пута морала се промѣньивати висина прозора. Iош не бяше црква сасвим готова, а гдѣкои навалише да се диже на ньой куба. Залуду се томе опираше врѣдни протопоп Андрия Греговић са неким свѣстним главарима предлажући, да се у грађевини учини оно найпре што є потребити є, и ако се предлог нѣгов усвои, прилагаше сто цекина. Куба се сагради, али и у томе доста неправилна и нестална радня испадне. Грађена є црква из бѣлога и црвенога камена кой као  гранит изгледа. Дуга є 20 аршина, широка 8. Звоник є на преслицу са два звона, и не одговара осталой грађевини, уз кою би много приличниє изгледао четвероугласти звоник.
Када г. 1804 стиже изненадна наредба, да у Будву имаю доћи два баталиона войника у посаду, за

Нема коментара:

Постави коментар