недеља, 27. октобар 2019.

Страница 11
КРАТКА ПОВѣСТ ПРАВОСЛ. СРБСКОГ ОБШТЕСТВА  БУДВАНСКОГА 
НАПИСАО
ГЕРАСИМ ПЕТРАНОВИЋ


Страница 11


осталог г. 1842 двѣ сребром оковане престолне иконе цркви поклонио, из благодарности св. Троици што га є кроз много година путованя по мору здраво сачувала и богато му труде наградила. Осим главница у новцу, има црква и двѣ оманѣ куће у граду и нешто баштине. Видећи могућност цркве и поєдиних обштинара, очекивало се да ће се обштество побринути за фундацию ради издржaвaня нарочите србске школе, коя в неколико година красно цвѣтала, али се, незнамо чиом кривицом, запусти. Сада се говори да ће се школа издржавати из прихода политичке обштине, за дѣцу обию вѣроисповѣди. Ако то буде, вальда неће од учительствованя исключени бити као до сада правосл. синови. То иште правичност, а и корист правосл. цркве и народности србске; као што є доказано у Магазину за г. 1866 стр. 121 на кой важни саставак чинимо у овом погледу особито пазливе и правосл. обштинаре Будванске. Ал
Док за времена владе млѣтачке, а и мало кашнѣ, онако жалостно бяше станѣ правосл. цркве у Будви што се тиче слободнога и явнога извршиваня црквених обреда, оно  стои у данашнѣ доба у томе болѣ него и єдна од обштина у  Далмации, у коима су становници различитога закона ; єр у самой Будви православни, будући у претежной веһини, нису обвезани од явнога работаня и трговине уздржавати се о римеким праздницима. Ова поснѣшна околност, пак и доста цвѣтуће икономично станѣ у коме се уобште правосл. обштинари а и црква ньихова налази, даю основанога разлога тврдо се надати, да ће ово обштество у свакоме подузећу, гдѣ се користи цркве и рода тицало буде, међу првима у епархии мѣсто заузети, на што га и рѣдки примѣр своих старии у томе побудити може.
Управа и ове обштине црквене повѣрена бяше іош од почетка црквеним туторима. Найпре било их є девет. Изабирали су се гласованѣм. Док є оно узаймно 
Нема коментара:

Постави коментар