недеља, 27. октобар 2019.

Страница 7
КРАТКА ПОВѣСТ ПРАВОСЛ. СРБСКОГ ОБШТЕСТВА  БУДВАНСКОГА 
НАПИСАО
ГЕРАСИМ ПЕТРАНОВИЋСтраница 7


будући ова у коiой служимо, хоће се да є латинска, а и веома є тѣсна, не имаюћи у дужини више од 11 ногу а 6 у  ширини, и што є због старине у посве порушноме станю, а и одвећ опасна, єрбо стои уз државну барутану; уз то ниє довольна за извршиванѣ обреда и службе божиє, што є главни основ, на коме се уздиже слава и сяйност пресвѣтлога имена, од коєга просимо милости и т.
Начелник спроведе и препоручи Сенату ову прошню; али се кроз осам мѣсеци узалуд изгледаше на ню рѣшенѣ. До мало пропаде и република млетачка; а Митрополит цетински заузе на овим странама осим духовне, кою є од вайкада имао, и свѣтовну власт. Саизволенѣм дакле Митрополита, Будванци наши стадоше се савѣтовати да започну грађенѣ нове цркве. Но пошто до мало мѣсеци т. є. 28 Авг. 1797 дође Бока Под Аустрию, морадоше обратити се ради допуштеня на цесарску владу, коя им убрзо и допусти, и радня се започне мѣсеца Юния 1798. Али се уз то изродише међу обштинарима несагласия због мѣста, на ком би се црква имала градити. Имали су т. є. врт єдан баш на мѣсту гдѣ се сада нова црква налази; но будући ово мѣсто за ту цѣл незгодно и неприлично, договоре се да изаберу или мѣсто названо пишкара, или друго звано арсенал, или да купе бискупски єдан врт код данашнѣ римске цркве, за кой понудише да ће га по процѣни платити, уз то уступити и свой горньи врт и дати іош прилог на корист катедралне римске цркве. И били би доиста успѣли за ово послѣднъ мѣсто, да се ниє томе яко одупро викар Иван Бубић са још некима своим єднoмисленицима, особито из мржнѣ противу каноника Коiовића, што е овай ишао на руку у свему православнима. Морадоше дакле наши и за неволю изабрати свой онай врт за грађенѣ цркве, ако є у многоме обзиру за то и незгодан
Прекидаюћи кад и кад радню, кроз двѣ године довршише и покрише нову цркву. Ево како поменути

Нема коментара:

Постави коментар