недеља, 27. октобар 2019.

Страница 6
КРАТКА ПОВѣСТ ПРАВОСЛ. СРБСКОГ ОБШТЕСТВА  БУДВАНСКОГА 
НАПИСАО
ГЕРАСИМ ПЕТРАНОВИЋ


Страница 6


Тако є међу великом борбом траяло за дуго времена употребляванѣ од стране православних тѣскобне оне црквице св. Савве, кои су исту издржавали, по могућству красили, ревностно прилажући у ню дарове и потребите ствари. Међу главним ктиторима и приложницима нѣним побилѣжени су у єдной кньижици ови: године 1704 капетан Марко Кандила из Паштровића; г. 1713 капетан Ђорђе Пано из Ћефалониє; г. 1787 ђенерал Раде Майна Краповић, войвода Томашевић Пипер и други неки. Видеһи правосл. Будванци да тѣсна црквица не одговара све то ячему брою обштинара, и да им исту, као што горе рекосмо, не допуштаю распространити, договоре се да на другоме мѣсту у граду себи цркву подигну и ту им желю не уважи одма република; него покаже да неби им се противила, кад би хтѣли ван градских бедема цркву зидати. Тадашны послѣдньи за републике начелник у Будви, Зан-Андрия Пасквалиго, надаюћи се богатоме дару, позове православне Будванце да се представком на нѣга обрате, и да ће он ту ствар вишой власти свойски препоручити. Каноник Koiовић, приятель явни православних Будванаца, сачини им г. 1796 слѣдуюћу представку:
“Преузвишени г. Начелниче! Од страних и околних поданичких народа, кои су се настанили у овоме граду, има неколико породица грчкога закона. Блага и милостива влада, као год што чини сретним станованѣ давнашньих овдѣшньих жителя, тако побуђує да се доселяваю многе породице из страних предѣла, те за то од дана на дан, све се то яче множи ньйов брой, кой се тако повећао, да су подписани понизни поданици и слуге Протопоп Нико Давидовић парох, црквени тутори и остали овдѣ стануюћи старѣшине грчкога закона приморани са найвећом понизности молити Вашу Преузвишеност, да би до знаня милостивога нашега Принципа доставили о томе умноженом брою народа, те да би нам допустио да саградимо у граду цркву.

Нема коментара:

Постави коментар