уторак, 22. август 2023.

Петар Мајић - Братоножићи - Етнографија

Братоножићи

 

б) Етнографија 

У простору, који је омеђашен у географском дијелу овога рада, броји се по најисцрпнијим податцима до 265 искључиво православних домова, који малим изузетком — проистичу од два племенска (традиционално) родоначалника: “Брата Братоножића“ и „Пипа Пипера”, који су, како једно предање каже, били браћа по оцу; па како је Брато био најмлађи од браће, а још од друге мајке, то му браћа из тепања дадну то име. Друго, како веле “новије предање”, које је потврдио калуђер манастира Дуге, Илија Дрекаловић (од браства Поповића с Медуна) диктује, да је Брато био син или унук „Гргура Слијепога.”

Ево како рецитују ово друго предање о Братову поријеклу:

Манастир Дуга толико је Кучки, колико и Братоношки. Имају дијела у њему и Пипери и Васојевићи јер су и они давали завјетину манастиру у сиру, вуни, стоци и другом. Попова је у оно доба било ријетко; народ је живио више пастирским животом; ријетко је кад ишао у цркву.

Потрефи се једном, да се на Васкрс нађу у манастиру сви Кучи и Братоножићи који су дошли били да приме свето причешће, јер ни једни ни други нијесу у то доба имали друге своје цркве, осим овога манастира, гдје су по једном на годину долазили да се причесте. Онда се сјеђело у цркви цијелу ноћ те се је чекала служба, која се вршила и свршавала прије сванућа. Пођену се кучи и Братоножићи око тога, који су од боље лозе: први су говорили, да су од Ђура Кастриота, а други од Ђура Смедеревца; чвор је био у томе који је од ове двојице био бољи и већи господичић: сваки је наводио воду на свој млин. Ствар је готово имала до боја доћи.

Калуђер Илија кад чује ларму и вику дотрчи из ћелије. Разабравши у чему је ствар врати се у ћелију на опет дође међу њима са једном дебелом, старом књигом, коју отвори, па пошто је дуго гледао и преврта листове у њој, затвори је, подигне главу и рекне: „Браћо, не буди никоме криво! Ми морамо ону вјеровати, јер у њој лијепо стоји написат од кога је ко. Она каже, да су Братоножићи од Ђура Смедеревца, а ми Кучи од Кастриота. Онај, од кога смо ми, држао је коња за узду ономе, од кога су Братоножићи, - дакле од бољега су Братоножићи.“ То изговори па пође у ћелију.

Ово је предање толико популарисано, да ће и дијете узвикнути: “Ми смо од Ђура Смедеренца!”

Но, како му недраго: било да је Брато најмлађи брат Пипов, Васов, Красов, Хотов и Озров, или пак унук Гргура Бранковића нама је све једно. То је ствар коју не засијеца наш дјелокруг. Нама је стало до тога, да изнесемо оно, што смо чули и уста народа, а никако да рјешавамо историјске проблеме.

Брато, о коме је ријеч, живио је у Валцу, које се находи у присоју Попове стране и Пељевог бријега и имао је два сина: Николу и Павла . Павле је имао сина Чађена, од кога су данашњи Чађеновићи, којијех има до 20 кућа у Брскуту. Никола је имао Лаза и Љума. Од Љума су Селичани, којих има 24 куће, а дијеле се на Велимировиће - 14 кућа у Братоножиће, 1 у Србији, 1 у Подгорици и Станковиће - 10 кућа у Братоножиће, 2 у Србији, 2 Подгорици, 2 у Зети. Велимировићи се раздвају на два мања трбушка: Бошковиће и Љаковиће, а Станковићи на: Радошевиће и Станишиће. Ови насељавају само једно село у Вјетрнику на десној обали Мале Ријеке и зове се Сеоштица; они чине једну одјелиту, засебну опћину са својом посебном црквом, храмом св. Николе.

Лазо Николин, унук Братов, а брат Љумов имао је Вучету, а Вучета Бала и Прога, од којијек су два најмногобројнија браства, у Братоножићима Доњим и Горњим на име: Балевићи и Прогоновићи.

Бале је имао четири сина: Радоњу, Рајича, Банка и Челебију од овог су потоњег Поткршани, „Клопотска опћина”, који се дијеле на: Бошковиће, 2 куће, Муратовиће 3, и Јововиће - 6 кућа и Пејушковиће 4 куће у Вилцу. “Пељебрешка опћина” и 1 у Беране у Турској. За Банка Балева, веле, да је дошао био Угричићем Јанком у Котаре, у далмацију, гдје се и настанио. То је било, кад се Јанко повратио са Косова. Приповиједа се, да се од овог Банка изродила она чувена породица Цмиљанића. Од Рајича су Виочани осим Царичића, који су дошли из Старе Србије; њих има 3 куће у Братоножиће, 2 у Брскуту и 1 у Србиjи. Виочани се дијеле на она браства: 1-во Браковићи (Гилићи) - 7 кућа и 2 у Подгорици; 2-го. Видићи - 7 кућа; 3-ће Чолићи - 4 куће и 2 у Србији; 4-то. Белевићи 4 куће; 5-то. Бајовићи кyћe; 6-то. Малевићи (Ђурићи) - 5 кућа и 1 у Зети. Радоња Балев имао је два сина: Станоја и Вуја. Ол првог су Пељевчани, од другог Кисјеличани. Ови потоњи дијеле ее на браства: Марковиће 11 кућа, Мијајловиће (Бошковиће) - 5 кућа, Балићевиће који се раздвају на мање трбушке на име: Вешковиће - 5 кућа, 5 у Србији, 3 у Коњухе у Васојевићима и 1 у Брскуту, Перовићи 5 кућа, 2 у Загорич у Зети и Вулиће 2 куће на Кастио у Боки. Пељевчани су најмногобројнији; њихва су ова браства, која проистичу од војводе Пеја Станојева, на име: Тошковићи - 20 кућа и 2 у Подгорици, Станишићи - 8 кућа и 1 у Србији. Павићевићи - 6 кућа, 2 у Зети и 1 у Србији, Вељовићи 8 кућа, 3 у Србији и 1 у Загорич Зета, Тодоровићи кои - 6 кућа, Дмитровићи или само Митровићи -  kyћа и 2 у Србији, и Чубрановићи -  8 kyћа, 3 у Србији и 1 у Загорич. Сва ова три села чине једну опћину под именом “Општина Пељевбрешка.”


Прого Вучетин брат Балев имао је синове: Ђука, од кога су данашњи Ђукићи у Брскут, Дармана - Дармановићи у Брскуту и Раслава, који је имао два сина: Стамата и Јована. Од Стамата су Секуловићи (Симовићи) у Брскуту и Шајиновићи, који се дијеле на: Ракетиће, Лукиће и Ћетковиће у Брскуту; а од Јована су Јанковићи, који су подијељени на Лажане (по селу Лазе у Брскуту) и Клопоћане у Братоножићима; њих је највише, а дијеле се на мања браства као и Балевићи а то су: Грујићи, којијех има 10 кућа у Братоножиће, 6 у Србији и 1 у Подгорици, Петровићи 5 кућа, Пауновићи - 4 куће, Илићи - 4 куће, Keковићи - 5 кућа и Рудановићи 1 кyћa у Братоножиће, 1 у Србији, 1 У Колашин и 1 у Брскуту *). Од Јована, који је имао два сина Јанка (Јанковићи) и Ђуришу, јесу и Шаковићи, којих има 3 куће у Братоножиће и 2 у Подгорици. Јанковића има у Братоножићима 32 куће Јанко, син Јованов, имао је пет синова: Пренташа, Павића, Батрића. Јована и Томаша, а Томаш је имао синове: Радоја, Станка, Марка и Кека (Кековићи). Радоје је имао: Милоша, Јеврема и Јована,

Лутовци, који чине једну засебну опћину, иступају из ове генеалошке таблице. Они происходе од Пипа Пипера, а дијеле се на ова браства: Јовановићи 16 кућа, Кркелићи 15, Миркојевићи 8, Радојевићи 4, Томашевићи - 2 и Гагићи 5. који не припадају овој генеалошкој лози већ су досељени из Бијелог Поља.

Као узгред пропратићемо генеалошку скалу Лутовске оцћине, која броји до 50 домова:

Пипо Пипер имао је Михајла, а Михајло Ђурка, који је био војвода пиперски. Ђурко је имао Милована (“војвода Милица”), а Милован је имао три сина: Радула, од кога су Заваљани (у Пиперима), одакле је породица Пилетића. Потпећани и Радећани у Пиперима; Радуна, од кога су Радуновићи или Расловићи (Пиперска Ријека) и Вук, који се доселио у Лутово, од кога су данашњи Лутовци. Од два сина Вукова, Павића и Јока сва су браства у Лутово, осим Гагића: Од Павића су Кркелићи, а од Јока: Јовановићи, Радојевићи, Миркојевићи и Томашевићи.

Кад броју кућа именованих браства прибројимо још оне 10 кућа из Павличића, Клопотска опћина, на име: Беловићи и Лајковићи, који воде своје поријекло од оних Павличића у Бјелопавлићима, па оне 6 кућа из Дуге, такође Клопотска опћина који су се доселили са Селина у Пиперима и оне 6 са Јаблана, на име: Лаловићи и Вујовићи, за које веле да су остатци првих становника Братоношких, онда смо споменули сва Братоношка браства, с ову страну Вјетринка, којих излази 265 домова, од којих су: 186 Братових потомака, 45 Пипових, а 34 осталих.


Први становници Братоношки, које су они наслиједили спомиње ce да су били: Страхињићи, Живковићи, Бокумири, Мазури, Лужани, Бараићи, Мачиновац и Јелавићи. Причају, да су се нашли једном за један астал на Цетињу за владе Књаза Данила у вријеме издавања дације седам капетана, који су рекли да су из Братоножића -  Имена тијех капетана ово су: Вуко Милошев - с Пељева Бријега, Коља Петров - из Крњица, Лука Љаков – из Зубаца у Херцеговини,  Бошко Милутинов - из Загарча, Божо Нешков - из Осредака - у Морачи, Сава Батрићев – из Ускока у Дробњацима и Вукадин Фемић - из Биора код Берана у Турској.

Напомена. Међу другим штетама, које може учинити један неспремни учитель јест и ова, што ствара сепаратизам у племену дајући нова презимена својој дјеци, а иноришући старо заједничко презиме, те се рођена браћа отуђују, као што је случај и овдје, гдје ближња браћа и рођаци презивају се на разна презимена, благодарећи свом негдашњем учитељу, који је по имену ђеда свом ђаку дао ново презиме, и тако од једног браства направио триста браствића. Ово је неопроштена учитељска погрешка!

 

 

* Виша половина Клопоћана или како се могу сви једним презименом назвати Прогоновићи живи у Брскуту, гдје су, разумије се, из Клопота пошли за земљом. Но како Брскут чини једну етнолошку јединицу са једном школском опћином од 3 чете људи, то је требало о Брскуту на посе говорити, јер Брскут односно брскутску школску општину састављају два етнографска елемента. Кучки и Братоношки; а ја то нијесам могао учинити, једно услед мог кратког боравка у Братоножиће, а друго, што сам рачунво на тамошњег учитеља, а дотакао сам у толико, у колико имају неразлучних етнографских веза са Братоножићима. 

 

У Братоножићима, 1902 год.

Петар Мајић, учитељ
Нема коментара:

Постави коментар