четвртак, 14. јул 2022.

Имовина Шћепана Малога

 

 С каквом је имовином располагао Шћепан Мали године 1770

 

24 августа 1770.

 

Нота што прими Стефан Мали Стањевићах

1770, августа 23, од робе принципа Долгорука.

 

На 24 агуста 1770 у Брчелих.

 

Прво у чободан: капице 4 фине; фацулетех 10; тавајула 2; калцетах од свиле парих седам; ботунах карте 2; кошуље с манигетама фине десет; конца и корделах карта једна, штанад(!) троје; корета фине 2; корет од памука 1; веште 3; табар од камбелота један; култра једна; врећа једна; у један тавајул калцетах од свиле пара 2; гвохђе од косе једно; ремик од шпаде један; тавајуо један; индијане печа једна; калцете од памука једне; маничете једне; калцете од памука једне; колара 2; капица вехта једна; коларах од кошуље 19; Постава инкoлaнoгa пeча једна начета; поднос од мједи један; врећа једна.

 

У чободан други: култре 4, сувише печа култра од свиле; оћалина 2, лумбрела од свиле једна; тунице дебеле мац 1.

 

У врећу једну: клобук један; чуктар један; чизме једне; карте од свијета 3; cмoлe пeчa jeдна, шпага клупка 42; либро једно, коле каравеле, на дно врећице: смоле печа, тенђера једна, просуља једна, ожица шупља једна.

 

У врећу другу: корет катански један; веште од камаре 3; ленцула 2; Постава инколанога печица једна; каратах мац један; карте 2 од свијета, фудра од узглавнице једна; подушка једна; од свиле кошуља вехта једна, ленцуо вехти један, млин од кафе један од мједи; капице 2; један ремик од сабље, клобук један; књижице 2; фудра од огледала једна; метлица једна; шило једно; кошуља једна вехта; тавајула 4; корет солдацки један; шпага гужба једна; колијера од кошуље три; фацулет један пун књигах; рукавице једне од коже; канаваца једна; ципела једна.

 

У врећу трећу: тавајула мале 14; таваје веље 5; кошуља вехта једна; клобук један; полвера де Ципра сакет 1.

 

У врећу четврту: књигах печах 29; мантеке печа једна; кине шкатула једна; шервицијал један, копијача једна; фацулет бијели 1; махмуза 7; лиме 2.

 

Прво робе што се донесе са Стањевићах: камбанице 2,  чизамах двоје; гаће од велуда једне; гаће од свите црвене једне; ћурак један; камижола плаветна једна од велуда; чакшире црвене једне; камижола зелена од свите једна; од камбелота црвена камижола једна; цреваљах парих 3.


Нема коментара:

Постави коментар