недеља, 17. јануар 2021.

Манастир Стањевићи - Купопродајни уговор

                                                  Манастир СтањевићиСтањевићи 6. маја 1839.
Хиљадуосастотридесетдевете

Его Високо Преосвештенство, Господин Петар Петровић Његош, Митрополит Црногорски и Брдски и проче саглашенију пристајањем и уговором Главарах од Нахијах Црногорскијех закончава следујушчији формални Контракт од куповини и продаји Л К. К. Дејтвитеијнијем Губерналнијем Совјетником Војводом од окружја Бококоторскога господином Гаврилом Ивачићем, именујушћи потребиту област дејствовати на име и за Преузвишенога Австрискога Правитељства.

Перво, Его Високо Преосвештенство, Господин Петар Петровић Његош, Митропилит Црногорски и Брдски и проче сагласенијем пристанком и уговором Главарах од Нахијах Црногорскијех продава и представља за себе, свое прејатнике и насљеднике и проче властито и свободно сопство Манастира од Стањевића са црквом, кућама, сограждениама и свиема земљама без изнимја истоме Манастиру принадлежних све сходно описанијем учињеном члену настојашче погодбе, Преузвишеноме Австријскоме Правитељству доводи истоме Правитељству свако свое сопствено право без изјатија за погођену цијену од 17. 000 (седамнаесттисућа) форинти у сребру, како је договорено.

Второ Продаја се односи на сљедујушча добра са свим дјеловима која му припадају, тј.

А/Манастир Стањевићи по имену Св. Троица, са двориштем, магазином и Црквом која је издвојена, према истоку, а са сјевера и југа граници са добрима који припадају самом манастиру, и са запада са путем.
Исти Манастир содржава авлију, пет коноба на волат испод Манастира, једна друга коноба на волат испод магазина, и двије скале од камена које воде на први под на коме је једна тераца покривена према собама и других пет мјеста и кужина и скале од камена које воде на други под.
1.       Овај под содржава седам мјеста и двије скале од камена које воде на трети под, који содржава шест мјеста и једну кужину, и два друга мјеста повише соба од другог пода на запад.
          Согражденије, у опште ест у стању пропадања, посебно неки покрови, неки тавани, врата и прозори.
          Поменути магазин има улазак у авлиу и содржава једно мјесто на волат и друго једно мјесто на први таван и скале од камена.
          Покров овог магазина јест у стању пропадања.
          Црква назвата Св. Троица има два мјеста на волат и двоје врата и једно мјесто са скалама повише придворја, и звоник са једним малим звонцетом.
          Б/ Једна мала кућица, покривена са тиглама, у којој је пећ.
          В/ Друга кућица зидом ограђена близу горе речене.
          Г/ Једна штала код горепоменуте кућице полураскривена.
          Д/ Друга штала за сијено покривена тиглама.
          Е/ Једна зграда на волат напуштена у којој бјеше Млин брашнени.

Содржаније под В, Г, Д, Е, постављене су спрема Манастира и граничи од истока с путом од запада, сјевера и југа с манастирском имовином.

Ж/ Једна земља зовата Стањевићи, спрема манастира, која граничи од истока с путом с пећом с шталама и магазинима за сијено од манастира, од запада са комунскијем пасиштем од сјевера са другом земљом манастирском именоватом Перај Бријег¹, а од југа с потоком.
Страна узграђена за врт има двије третине дана орања, које износи 300 Квадратних Клафтера*.
Страна ораница има два дана орања простора, то ест 900 Квадратних Клафтера.
Страна ливада има 9½дана орања простора или 4275 Квадратних Клафтера.
У овој земљи има 15 топола, 17 дубова, и мало осталог растиња.

Е/ Једна земља пошумљена дубовима на исток од Манастира, која граничи од истока с путом и с комунскијем пасиштем, од запада с путом и с Манастиром, од сјевера с Кршом именоват Орсеник² и Ђаконовић, од југа спутом и комунскијем метехом Рудина.
Страна шуме има 91 дан орања поверхности или К. К. 41. 150, страна ораница од истока један дан орања или 450 К. К. и други комат оранице испод Крша Орсеник² 1/3 дана орања, или 150 Квадратних Клафтера.
Други комат ове земље од југа је обрађено као врт, има три четврти дана орања, или 337 Квадратних Клафтера поверхности, и гумно посалиџано с плочама и зидом опкољено.

З/ Једна земља зовата за Трудово, која граничи од истока с потоком и са Ивом Зецом, од запада с главицом Трудово, од сјевера с путом, а од запада с Зецом и Манастирском имовином.
Ова земља содржава седам дана орања, или 3150 Квадратних Клафтера поверхности.
И/ Једна земља зовата Прапратни до за Трудово која граничи од истока са Ивом и Марком Зецом, од запада с главицом Трудово, од сјевера с Манстирском земљом а од југа с фамилијом Зечевом.
Ова земља и ораница од једног дана орања, или К. К. 450.

Ј/ Једна земља зовата Андрије Иванова Зграда, која граничи од истока с Ивом Каписодом, од запада с фамилијом Зечевом, од сјевера с комунскијем пасиштем, а од југа с Манастирском имовином. Ова земља има четири дана орања, или 1800 К. К. поверхности.
К/ Једна земља ораница од пет дана орања, или 2250 К. К. именовата у дно Андрије Иванова Зграде и Гомила на Дебео граничи од истока с Каписодом и потоком, од запада с Зецом од сјевера с Манстирском имовином и с Каписодом.

Л/ Једна земља зовата Ограда у Распутњи³ До с међама, која граничи од сваке стране комунскијем пасиштем, и која има дванаест дана орања простора то ест 3. 30 К. К. узрађених, и 2250 К. К. за пасиште, са зидинама од двије кућерице сухомеђице раскривене.

М/ Једна земља зовата Ограда около Станкова камена⁴ и Дубоког Дола, с међама која граничи од сваке стране с комунскијем пасиштем, има 5. 850 К. К. поверхности, или тринаест дана орања, од којих шест (6) оранице и седам (7) пасишта с младим дубовима.

Н/ Једна земља именовата Ограда Грабље, која граничи од истока с путом и с Шканатом, од запада с Радом Браићем и с комунскијем пасиштем, од сјевера с потоком, од југа с комунскијем пасиштем. Ова земља има 8550 К. К. или деветнаест дана орања, шест од којих ораница, два неузрађене и једанаест за пасиште.

О/ Једна земља именовата Бобовиште, која граничи од истока с потоком, од запада и југа с Каписодом од сјевера комунскијем пасиштем.
Ова земља неузрађена и за пасиште има петнаест дана орања или 6975 Квадратних Клафтера поврхности.

П/ Једна земља именовата Перај Бријег¹, која граничи од истока с путом од запада с комунскијем пасиштем од сјевера с Ђаконовићем а од југа с Манастирском имовином.
Ова земља има 3600 К. К., или петнаест дана орања узрађених и два и по дана орања за пасиште у страну звату Јаришта Доња.

Р/ Једна земља именовата Берштанов Кам⁵, која граничи од истока потоком, од запада с Ђаконовићем, од сјевера с Чалмаком**, а од југа с потоком.
Ова земља је ораница од седам ипо дана орања, или 3375 Квадратних Клафтера.

С/ Једна земља именовата Катина Вода, која граничи од истока и запада са земљом Нерштанов Кам⁵, горе поменутом од сјевера с Чалмаком* а од југа с Манастирском имовином.
Ова земља је од 1575 К. К. или од три и по дана орања, од којијех два дана оранице и један и по за пасиште.

Т/ Једна земља зовата Пањ Камен која граничи од истока с Андријом Кнежевићем, од запада с Луком Бевењом, од сјевера с Марком Кнежевићем а од југа с путом.
Ова земља има 1. 800 К. К. поверхности, то ест четири дана орања, од којих 3 дана оранице, а један дан пасишта.
У/ Једна земља именовата На Врх Споданице која граничи од истока с Андријом Кнежевићем, од запада с Комунскијем пасиштем од сјевера с путом а од југа с главицом зовата Спаданица.
Ова земља има три и по дана орања простора, или 1575 К. К., то ест два дана оранице а проче пасишта.

Ф/ Једна земља зовата на крај Бадаи Доца⁷, која граничи од истока с Крстом Кнежевићем, од запада с потоком, од сјевера с Савом Кнежевићем а од југа с Јовом Бевењом.
Ова земља има 3375 К. К. поверхности или 7 ½ дана орања четири од којих оранице а остало пасиште.
Х/ Једна земља именовата Лужина под Дубовом⁸, која граничи од истока с Ђаконовићем, од запада с Андријом Кнежевићем, од сјевера с Томом Кнежевићем, а од југа с Лазом Кнежевићем. Ова земља је за пасиште и неколико стабала, и има 2.025 К. К., или четири и по дана орања простора.

С/ једна земља именовата у Доњи Дрењаник и Андријина Вода која граничи од истока и запада с Томом Кнежевићем, од сјевера с Манстирскијем имањем, а од југа с Савом Кнежевићем и Вуком Ђаконовићем.
Ова земља има 3375 К. К., поверхности, или 7 ½ дана орања, четири и по од којих оранице а проче мјешовито и за пасиште.

Ц/ Једна земља пасишта именовата Точило под Паштровницом, која граничи од истока и сјевера с комунскијем пасиштем од запада с Андријом Кнежевићем, а од југа с Савом Кнежевићем.
Ова земља је кршевита с старијем дубовима, има 900 К. К., или два дана орања поверхности и једну клачину. У страну зовату Јаришта Горња.

Ц/ Једна земља именовата На Берштановицу¹º, која граничи од истока с Филипом Кнежевићем, од запада и од југа с Манстирскијем имањем, а од сјевера с Андријом Кнежевићем.
Ова земља је ораница неузрађена, и има петанаест и по дана орања, или 6975 К. К. поверхности.

Ш/ Једна земља именовата у Јаришко Ждријело, која граничи од истока с горе поменутом земљом. На Берштаниц¹º, од запада с путом, од сјевера с Андријом Кнежевићем, а од југа с Ником Шумаром.  
Ова земља је ораница од пет дана орања или 2250 К. К., поверхности.

аа/ једна земља именовата На Гумно¹¹која граничи од истока с путом од запада с Комунскијем пасиштем а од сјевера с Марком Кнежевићем, а од југа с Комунскијем пасиштем.
Ова земља има 4050 К. К., или девет дана орања, од којих 3 ½ оранице а 5 ½ неузрађених и за пасиште.
У истој земљи су мјесто с једним гумном посалиџано с плочама, и зидине једне штале поземљуше.

бб/ Једна земља именована Пољушина¹², = неузрађена, која граничи од истока с поменутом Манастирском земљом назватом На Гумно, = од запада, сјевера и југа с Комунскијем пасиштем.
Ова земља има три дана орања или 1350 К. К. поверхности.

вв/ Једна земља именовата у Рупице, =која граничи од истока с Керстом Кнежевићем, од запада и југа Комунскијем пасиштем, од сјевера с потоком.
Поверхност ове земље износи 4275 К. К., или девет и по дана орања, пет од којих оранице, а проче за пасиште и мјешовита шума.

У страну зовату Голиш.

гг/ Једна земља именовата Миличин Долац¹³, =која граничи од сваке стране с Комунскијем пасиштем.
Ова земља је ораница, неузрађена, и има 1125 К. К., или два и по дана орања поверхности.

У страну зовату Под Спиле.
дд/ Једна земља именовата Марковић Продо, која граничи од истока и запада с комунскијем пасиштем од сјевера с Бевењом а од југа с Кнежевићем. Ова земља содржава један и по дан орања, или 675 Квадратних Клафтера поверхности.

ђђ/ Једна земља именовата Под Мале Спиле, која граници од истока с Шумаром од запада с путом, од сјевера с Кнежевићем од југа с Кнежевићем.
Ова земља има 2. 475 К. К., или пет дана и по орања, цетири и по од којих оранице, а проче за пасиште.

ее/ Једна земља именовата До за Мале Спиле, која граничи од истока и запада с Томом Кнежевићем од сјевера с Манастирскијем имањем а од југа с Комунскијем пасиштем.
Ова земља је ораница и има један дан и четврт орања, или 562 К. К. поверхности.

зз/Једна земља именовата До на Ракиту¹⁴, која граничи од истока с Шумаром од запада путом, од сјевера с Комунскијем пасиштем а од југа с Кнежевићем. Ова земља има четири дана орања простора, или 1. 800 К. К., три дана орања од којих оранице, а проче за пасиште.

Очитује се да све три горе писане земље свободне су од сваке теготе и равнијем начином и од кметичне теготе.

Треће. Кесаро Краљевски Губерални Совјетник, Воевода од Окружја Боко-Которскога, Гаврило Ивачић прима за име и за конат од узвишенога Аустријскога Правитељства продају горе поменутих добара са свим правима истиема добрима принадлежашћима изабрајаћи и давати пред Главарима Нахијах Црногорскијех у руками Его Високо Преосвештенству Митрополиту Црногорском и Брдском Господ. Петру Петровићу Његошу, цијену согласно погођену за речену продају од флорината 17. 000 (седамнаест тисућа) у сребру, коју суму Господин Митрополит очитује и изнесује да јест точно у своје руке примио и да је с истом сумом совршено подмирен и довољан.

Четврто. Обје стране ренунцијавају на учијењење добарах и, на коју другу закониту правност, за вишу или мању цијену, обично од истијех добарах, взаимно продатијех и купљенијех, у силу од које ренунције предречена цијена нагођена и избројана разумјети се има установљена и непоколебита од взаимене задовољности с обијех странах.

Пето. Его Високо Преосвештенство, Г. Петар Петровић Његош, Митрополит Црногорски и Брдски с Главарима од Нахијах Црногорскијех увјеривају приспјезатеља, то ест Австријскога Правитељства да именује продато јест свободно од свакога дуга да није подложно ничесовој служби или теготи и обвезивају се Австријскоме Правитељству ову продају бранити од којегод противности закона одузимања свога противног за 30 година.

Шесто. Примијена погођена сума од форинта 17. 000 (седамнаест тисућа) одпуштена квита, спочитају већ своје примљено од стране продаваца у истинито дејтитељство и мирно одержаније горе поменутијех добарах, која су прешла у његову власт у силу настојашче од које год противности безпокојствија и препнества.

Седмо. Его високо Преосвстенштво Господ. Петар Петровић Његош Митрополит Црногорски и Брдски с соглашенијем пристанком и уговором главарах Црногорскијех Нахијах, за себе и за своје преснике и насљеднике дозвољава да ови контракт учињен у троструки оригинални Екземплар, два екземплара од којих остаће при Австријскоме Правитељству, буде преписан у Официји од Подложенија (Спотека) сушћи при К. К. Претури од Будве за обдржати сваки законити успјех.

Осмо. За свима ј нужно разумјети да настојашћи Контракт јест подложан Австријскијем Гражданскијема Законима то је од више изнешенија и потврдива за предупредити сваку различитост и следоватељно, по истема Австријскијема Законима Гражданскиема имаће бити изнешена и раздужена слова и сљедствија содржана у истоме Контракту, и која од истога Контракта происходи.

Девето. Продавац, то ест Его Високо Преосвештенство Господ. Петар Петровић Његош Митрополит Црногорски и Брдски и с њим согласно и договорено главари Нахијах Црногорскијех овден присуствујушчи и који пристају овоме Контракту, ренунцијавају за себе за њихове претнике и насљеднике и за онијех који приказивају Нацију Црногорску и исту Нацију, свакијем правом јавненијем особенијема врху поменутом Манастиру, принадлежашће потврдива и од њихове стране настојашчи Контракт од куповине и продаје.
Толико закључивају согласно обје стране и потврђивају с њиховијема потписима и потписима Главарах од Нахијах Црногорскијех, пред два свједока, с приложенијем њиховијех Печата.

Од Нахије Црничке
Сердар и Сенатор
Марко Пламенац
Перјаник Петар Филипов

Од Ријечке Нахије
Сердар и Сенатор
Филип Ђурашковић и
Перјаник Никола Пејовић

Од Нахије Катунске
Сердар и Сенатор
Мило Мартиновић
Капетан Перјаника
Никола Калуђеровић

Од Нахије Љешанске
Војвода и Сенатор
Чокета Ускоковић
Перјаник Бутор Перов

Од Нахије Бјелопавлићке
Сердар и Сенатор
Рамо Бошковић
Војвода Јован Кнежевић

Од Нахије Пиперске
Сенатор
Тодор Божовић
Перјаник Петар Марковић

 Владика Црногорски
 П. П. Његош
Федерико Орешковић капетан свједочи бројање новца.


N 138/839 S. G. R. Претурa Будва потврђује да је примила уредно и тачно протокол о записнику присутних потписника Н. Сердар и Сенатор Марко Пламенац, Перјаник Петар Филипов, Сердар и Сенатор Филип Ђурашковић, Перјаник Никола Пејовић, Сердар и Сенатор Мило Мартиновић, Капетан Перјаника Никола Калуђеровић, Војвода и Сенатор Чокета Ускоковић, Перјаник Бутор Перов, Сердар и Сенатор Рамо Бошковић, Војвода Јован Кнежевић, Сенатор Тодор Божовић, Перјаник Петар Марковић, Владика Црногорски Петар Петровић Његош, као и господин Капетан Федерико Орешковић, и Спиридон Грати, потврђују да су својеручно метнули своје потписе и крсте који се виде на дно овога уговора о куповини и продаји.

Код цар. Кр. Претуре
Будва, 7. Мај 1839.
Крисомали (Crissomali)

Нотарска канцеларија потврдјује да је потписани уговор о куповини и продаји под ознаком Н 138, уписан у регистар за годину 1839, под словом А и на странама П. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Код Цар. Кр. Претуре
 За Нотарску Канцеларију
 Бернади (Bernadi)
 Повјереник
 Вератур (Veratur)


Будва 7. Маја 1839.
* Клафтер – 3.6 м³

Примједбе, објашњења и исправке pobori.com

Топоними који се помињу у уговору а који су или погрешно назначени или су се другачије називали:

¹ Перај Бријег је пашњак између Плоче, Алексина Доца и оранице Под Ливадом на Стањевићима. Често се назива и Перовабријег, посебно често у облику „Преко Перова Бријега, од Перова Бријега....“.

² Орсеник, Крш Орсеник је засигурно тадашњи назив или грешка у писању за Вељи Ошаник, стјеновито испупчење-главицу у подножју Вратна и Забија који истовремено представља и границу између Горњих и Доњих Побора у том дијелу поборске планине.

³ Распутњи До је Распутни До.

Станков Камен је Станков Крш.

 Берштанов Кам и Нерштанов Кам је Брштанов Крш.

 Спаданица је Споданица.

 Бадаи Долац (Бадаи Доца) се највјероватније односи на Радов Долац, који се тада могуће тако називао, мада се сад користи искључиво као Радов Долац, Радова Доца, Радовијем Доцем и сл. Упоредити са Перај Бријег – Перовабријег под тачком¹.

 Дубова (под Дубовом) се односи на шуму звану Дубови западно од Андријине Воде.

 Доњи Дрењаник је назив за Доњи Дријенак.

¹º Берштановица или Берштаниц се односи на пашњак Брштановице на Горњим Јариштима, како се сад назива.

¹¹ Земља на Гумно се сигурно односи на гумно и тор Кнежевића на Цуцин Гроб на Горњим Јариштима, како се сад та цјелина назива.

¹² Пољушина се односи на пашњак и ораницу Паљушина на сјеверном дијелу Вељег Јаришњака (т 960) на Горњим Јариштима, још увијек неузрађену.

¹³ Миличин Долац је вјероватно тадашњи назив за Миличину Ледину која се налази на највисочијем/сјеверозападном дијелу Паштровнице, источно од Голиша а изнад Васиљева Крша.

¹ До на Ракиту је могуће назив за ораницу која се сада назива Локва.

**Чалмак се односи на братство Чармак, које је комплетно исељено у Улцињ.

Нема коментара:

Постави коментар